Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz siê wiêcej. wiêcej x

MPK-£ódĵ Spó³ka z o.o.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne - £ódĵ Spó³ka z o.o. 90-132 £ódĵ, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • MPK £ódĵ - Rozk³ady jazdy
  • Znajdĵ nas na fb

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English
Czekaj...

PRZYSTANEK: DW. £ÓDĴ CHOJNY (1009)

Czas przejazdu dla:
62

DO ULUBIONYCH

Aby dodaĉ liniê do ulubionych linii kliknij poniżej

USUÑ Z ULUBIONYCH

Aby usunħĉ liniê z ulubionych linii kliknij poniżej


Zak³ócenia ruchu powodujħ zmiany czasów odjazdów
Tolerancja: przyspieszenie - 1 min.
opóĵnienie - do 4 min.
Kopiowanie i rozpowszechnianie rozk³adów jazdy w celach zarobkowych bez zgody MPK £ódĵ Spó³ka z o.o jest zabronione.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 4 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 5 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 8 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 9 min.

Przednia

Dojeżdża w: 10 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 11 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 12 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 13 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 14 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 16 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 17 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 21 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 23 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 25 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 26 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 27 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 21 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 23 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 24 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 4 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 5 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 8 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 9 min.

Przednia

Dojeżdża w: 10 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 11 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 12 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 13 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 14 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 16 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 17 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 22 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 24 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 25 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 26 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 21 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 23 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 24 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 17 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 20 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 21 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 23 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 21 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 23 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 24 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 21 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 23 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 24 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 1 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 2 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 3 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 4 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 6 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 8 min.

Przednia

Dojeżdża w: 9 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 10 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 11 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 12 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 13 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 14 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 16 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 17 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 20 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 21 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 23 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 5 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 7 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 9 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 10 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 11 min.

Przednia

Dojeżdża w: 12 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 13 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 14 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 16 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 17 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 18 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 19 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 24 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 26 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 27 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 28 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 5 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 7 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 9 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 10 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 11 min.

Przednia

Dojeżdża w: 12 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 13 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 14 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 16 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 17 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 18 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 19 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 21 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 23 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 25 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 27 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 28 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 29 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 5 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 7 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 9 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 10 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 11 min.

Przednia

Dojeżdża w: 12 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 13 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 14 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 16 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 17 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 18 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 19 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 22 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 24 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 26 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 27 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 28 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 4 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 5 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 8 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 9 min.

Przednia

Dojeżdża w: 10 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 11 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 12 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 13 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 14 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 16 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 17 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 18 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 22 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 24 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 25 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 26 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 4 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 5 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 8 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 9 min.

Przednia

Dojeżdża w: 10 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 11 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 12 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 13 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 14 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 16 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 17 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 22 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 24 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 25 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 26 min.

Dw. £ódĵ Chojny

Dojeżdża w: 0 min.

Dachowa

Dojeżdża w: 2 min.

cm. Rzgowska

Dojeżdża w: 3 min.

Kurczaki

Dojeżdża w: 4 min.

ĥw. Wojciecha

Dojeżdża w: 5 min.

Rzgowska

Dojeżdża w: 7 min.

ICZMP przychodnia

Dojeżdża w: 8 min.

ICZMP szpital

Dojeżdża w: 9 min.

Przednia

Dojeżdża w: 10 min.

Sczanieckiej

Dojeżdża w: 11 min.

Matek Polskich

Dojeżdża w: 12 min.

Obszerna NŻ

Dojeżdża w: 13 min.

Trybunalska

Dojeżdża w: 14 min.

Bartoszewskiego NŻ

Dojeżdża w: 15 min.

Matowa NŻ

Dojeżdża w: 16 min.

Dzwonowa

Dojeżdża w: 17 min.

Starorudzka

Dojeżdża w: 19 min.

Pabianicka NŻ

Dojeżdża w: 20 min.

Pabianicka

Dojeżdża w: 22 min.

Hoffmanowej NŻ

Dojeżdża w: 24 min.

Pusta NŻ

Dojeżdża w: 25 min.

Bionanopark

Dojeżdża w: 26 min.

Wszystkie treĥci MPK-£ódĵ Spó³ka z o.o. opublikowane na niniejszej stronie sħ chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody MPK-£ódĵ Spó³ka z o.o. dla celów innych niż potrzeby w³asne jest zabronione.