Aktualna taryfa

2022-01-01 00:01

Obowiązujące opłaty w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi

Na podstawie Uchwały Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 roku w Łodzi obowiązują następujące opłaty za przejazd pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi:

ZOBACZ
>>> Przepisy taryfowe w Lokalnym Transporcie Zbiorowym Miasta Łodzi (PDF - 153kB)
>>> Opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (PDF - 70kB)
>>> Cennik opłat - załącznik nr 2 oraz nr 4 do uchwały Rady Miejskiej (PDF - 710kB)
>>> Opłaty przystankowe - załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej (PDF - 200kB)

naklejka20231214.jpgOdpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez pasażerów:

Na czym polega podział na strefy taryfowe?
Łódzka komunikacja miejska jest podzielona na dwie strefy:
• strefa 1 – w granicach miasta Łodzi
• strefa 2 – poza Łodzią.
Przystanki stanowiące granicę stref oznaczone są na rozkładach jazdy znaczkiem #.
Szczegółowa mapa znajduje się na stronie
http://www.migawka.lodz.pl/article/strefy-taryfowe-lodz

Jakie bilety kasować w strefie 2?
Bilety czasowe (20-, 40-minutowe) ważne są w obu strefach i granice stref nie mają tu żadnego znaczenia.
Pozostałe rodzaje biletów, czyli jednodniowe, weekendowe, 5-dniowe i długookresowe (Migawki) występują w wersji na strefę 1, lub na strefy 1+2. Bilet 30-dniowy można zakupić również tylko na strefę 2.
Pasażer, który posiadając Migawkę na strefę 1 chce wyjechać poza Łódź, powinien przed granicą strefy skasować odpowiedni bilet czasowy, aby był on ważny tam, gdzie Migawka straci swą ważność.
Wszelkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów obowiązują w obu strefach.

Jakie bilety obowiązują w tramwajach 6 i 41?
Na całej trasie tych linii, na podstawie porozumień międzygminnych, obowiązują wyłącznie bilety łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego.
Granice stref to odpowiednio przystanki:
dla tramwaju 41: Łódzka – Mały Skręt #
dla tramwaju 6: Zgierska – Helenówek #.
Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach nie są ważne w tramwaju 41.
Bilety lokalnej komunikacji autobusowej w Zgierzu nie są ważne w tramwaju 6.

Jakie bilety obowiązują w autobusach 6 i 61?
Linie autobusowe obsługiwane są przez firmę ZPK Markab.
Na terenie Łodzi obowiązują bilety łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego.
Na terenie Zgierza obowiązują bilety Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
Można również korzystać z 30- lub 90-dniowego Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego albo hybrydowego jednorazowego.

Czy można łączyć różne nominały biletów?
Bilety jednorazowe można łączyć ze sobą dowolnie. Dotyczy to również starszych wzorów biletów. Istotne jest, aby łącznie stanowiły odpowiednią opłatę wg aktualnego cennika za przedział czasowy 20, 40 minut lub jeden dzień. W sprzedaży są również tzw. bilety dopłatowe o nominałach uzupełniających: 0,10 zł; 0,20 zł, 0,50 zł; 0,60 zł; 1,00 zł; 1,20 zł, 2,00 zł; 2,80 zł; 4,00 zł; 5,60 zł.

Jak długo jest ważny bilet jednodniowy?
Bilet jednodniowy jest ważny od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia. Nie jest to bilet 24-godzinny.

Czy bilet zakupiony w biletomacie jest od razu ważny?
Każdy bilet wymaga skasowania w kasowniku, również ten zakupiony w biletomacie.
W biletomacie można również kupić bilety na zapas, do późniejszego wykorzystania. Wyjątkiem są bilety elektroniczne zakupione w biletomacie, zapisane na karcie płatniczej. Ich ważność rozpoczyna się w chwili zakupu.

W którym momencie muszę skasować bilet?
Pierwszą czynnością po wejściu do pojazdu powinno być skasowanie biletu, lub jego zakup w biletomacie i skasowanie. W przypadku biletów kupowanych w aplikacjach na telefon należy kupić i aktywować bilet przed rozpoczęciem podróży, jednak najpóźniej po wejściu do pojazdu. Zwłoka ze skasowaniem biletu może skutkować karą nałożoną przez kontrolera.

Czy mogę wybrać datę rozpoczęcia ważności biletu?
Tak. Bilet można zakupić najwcześniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia jego ważności. Należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę, bądź wybrać właściwą datę podczas zakupu biletu w biletomacie i za pośrednictwem sklepu internetowego. Za pomocą Internetu można zakupić bilet nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem okresu jego ważności.

Kto może korzystać z Biletu Juniora?
Bilet Juniora ważny jest dla dziecka od 4 lat i starszego - uczęszczającego do szkoły podstawowej, posiadającego w czasie podróży legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły. Dziecko musi mieć ważną Kartę Łodzianina.
Uczniowie szkół średnich nie są upoważnieni do korzystania z Biletu Juniora.

Dla kogo jest Bilet Seniora?
Dla osób, które ukończyły 65. rok życia oraz posiadają ważną Kartę Łodzianina.

Czy z biletem komunikacji miejskiej mogę jechać pociągiem – i odwrotnie?
Bilety komunikacji miejskiej są ważne także w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO, ale tylko w granicach Łodzi (między stacjami Ł. Lublinek, Ł.Radogoszcz Zachód, Ł.Radogoszcz Wschód, Ł.Andrzejów).
Bilety strefowe czasowe i okresowe ŁKA i PR są ważne w tramwajach i autobusach, ale tylko w strefie 1 (w granicach Łodzi).
Honorowane są wzajemnie wszystkie uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów.

Ile wynosi opłata za psa lub bagaż?
Od dnia 1 marca 2012 roku w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nie wnosi się opłat za przewóz zwierząt i bagażu - w tym również rowerów i wózków dziecinnych.

Gdzie mogę zgłosić wniosek dotyczący zmiany trasy lub rozkładu jazdy?
MPK-Łódź pełni jedynie funkcję przewoźnika wykonującego przewozy na wyznaczonych liniach. Natomiast decyzje dotyczące przebiegu tras i rozkładów jazdy poszczególnych linii podejmuje organizator lokalnego transportu zbiorowego, tj. Zarząd Dróg i Transportu. Uwagi w tym zakresie proszę kierować do tej jednostki.