Zajęcia dla 9 latków

2017-02-02 15:17

Zajęcia dla 9 latków

Witamy na stronie AKADEMII MIEJSKIEGO PODRÓŻNIKA dla 9 latka!

img_4358.jpg
img_4397.jpg
img_4290.jpg


Przyjęte cele dydaktyczno-wychowawcze:
1. Bezpieczne i kulturalne zachowanie w środkach komunikacji publicznej na ulicy.
2. Autobus i tramwaj – wykazanie różnic w budowie i działaniu.

Zastosowane metody:
1. Teoretyczna(pogadanka, objaśnienia, instruktaż połączony z pokazem, zwiedzanie Muzeum.
2. Praktyczna (praca manualna)
Posumowanie: 3 pytania konkursowe z nagrodami.

Zastosowane formy:
1. Praca indywidualna i grupowa.

Zastosowane środki dydaktyczne i przybory:
1. Wzrokowe (ilustracje przedstawiające scenki rodzajowe, piktogramy, kolorowanka, model autobusu i tramwaju, tekst wiersza, pokaz multimedialny)
2. Praktyczne (składanka papierowa "autobus", układanie puzzli; tytułowa strona kolorowanki)
2. Przybory: tablica magnetyczna, przenośny zestaw nagłaśniający.

Czas trwania zajęć ok. 1,5 - 2 godz.