Zajęcia dla 7-8 latków

2017-02-02 15:13

Zajęcia dla 7-8 latków

Witamy na stronie AKADEMII MIEJSKIEGO PODRÓŻNIKA dla 7-8 latków!

img_4331.jpg
img_4613.jpg
img_4376.jpg


Przyjęte cele dydaktyczno-wychowawcze:
1. Bezpieczne i kulturalne zachowanie w środkach komunikacji publicznej na ulicy.
2. Autobus i tramwaj – wykazanie różnic w budowie i działaniu.

Zastosowane metody:
1. Teoretyczna (pogadanka, objaśnienia, instruktaż)
2. Praktyczna (praca manualna)

Zastosowane formy:
1. Praca indywidualna

Zastosowane środki dydaktyczne i przybory:
1. Wzrokowe (ilustracje przedstawiające scenki rodzajowe, piktogramy, kolorowanka, model autobusu i tramwaju).
2. Praktyczne (składanie papierowego modelu autobusu, kolorowanie obrazka przedst. tramwaj).
3. Przybory: tablica magnetyczna, akcesoria do zabawy ruchowej "ruch uliczny".

Czas trwania zajęć ok. 1,5 godz.