Zajęcia dla 5-6 latków

2017-02-02 15:10

Zajęcia dla 5-6 latków

Witamy na stronie AKADEMII MIEJSKIEGO PODRÓŻNIKA dla 5-6 latków!

img_4307.jpg
img_4357.jpg
image_praca024.jpg


Przyjęte cele dydaktyczno-wychowawcze:
1. Bezpieczne i kulturalne zachowanie w środkach komunikacji publicznej na ulicy.
2. Autobus i tramwaj – wykazanie różnic w budowie i działaniu.

Zastosowane metody:
1. Teoretyczna(pogadanka, objaśnienia, instruktaż)
2. Praktyczna (praca manualna)

Zastosowane formy:
1. Praca indywidualna

Zastosowane środki dydaktyczne i przybory:
1. Wzrokowe (ilustracje, piktogramy, kolorowanka, model autobusu i tramwaju)
2. Praktyczne (składanka papierowa "autobus")
3. Przybory: tablica magnetyczna, akcesoria do zabawy ruchowej ’’ruch uliczny’’.

Czas trwania zajęć ok. 1 godz.