Jak przebiega?

2012-12-05 12:23

Jak przebiega kontrola?

 1. Zasady przeprowadzania kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu określają następujące akty prawne:

  • Ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami,
  • Przepisy porządkowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Załącznik do uchwały nr LXV/1383/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r.),
  • Przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r.),
  • Przepisy wewnętrzne MPK-Łódź Spółka z o.o.
 2. Osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, a także do nakładania i pobierania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu, są kontrolerzy, legitymujący się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem oraz upoważnieniem, wystawionym przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

 3. Kontrolerzy przeprowadzają kontrolę w minimum dwuosobowych zespołach.

 4. Kontrolę podejmuje się, gdy pojazd ruszył z przystanku, po upływie czasu niezbędnego do skasowania biletu.
 5. Kontrola biletów polega na sprawdzeniu lub porównaniu:

  • autentyczności biletu,
  • okresu ważności biletu,
  • wydruku z kasownika na bilecie jednorazowym należącym do Pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym,
  • dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przewozu.
 6. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku biletu lub nieważności okazanego biletu, kontroler zaproponuje pasażerowi uiszczenie opłaty dodatkowej i opłaty za przejazd na miejscu.
 7. W razie odmowy zapłacenia na miejscu w/w opłat, których wysokość dostępna jest pod adresem https://mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=7276&Zosta%C5%82e%C5%9B+ukarany+op%C5%82at%C4%85+dodatkow%C4%85+i, kontroler zażąda okazania dokumentu tożsamości w celu wystawienia wezwania do zapłaty.
 8. W razie niewniesienia opłaty na miejscu i nieokazania dokumentu tożsamości, kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych w celu ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera biletów.
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi są pracownicy firmy:

MPK- Łódź Spółka z o. o.
ul. Tramwajowa 6
(Biuro Obsługi Klienta: ul. Tramwajowa 6)
tel. 42 672 13 43
e-mail: kontrolabiletow@mpk.lodz.pl