Aktualności

2017-05-25 08:51

Konkurs „Najładniejsza kolorowanka Akademii Kulturalnego Pasażera”


Artykuł archiwalny
WYNIKI I KONKURSU "Najładniejsza kolorowanka Akademii Kulturalnego Pasażera"

W dniu 24 maja 2017 r. Jury po przejrzeniu wszystkich prac dokonało wyłonienia następujących zwycięzców:

1. W kategorii wiekowej 6-LATKÓW wpłynęła 1 praca, wyróżnienie otrzymuje – Maja Czajczyk, Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi.

maja_czajczyk_wyroznienie___6_lat_.png


2. W kategorii wiekowej 7-LATKÓW wpłynęło 5 prac:
I miejsce otrzymuje – Adrianna Andrzejczak , Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi.
adrianna_andrzejczak_i_miejsce__7_lat_.png


II miejsce otrzymuje – Wojciech Kubicki, Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi.
wojciech_kubicki_ii_miejsce__7_lat_.png


III miejsce otrzymuje Szymon Jaworski, Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi.
szymon_jaworski_iii_miejsce__7_lat_.png


3. W kategorii wiekowej 8-LATKÓW wpłynęły 3 prace:
I miejsce otrzymuje – Nicola Machacz, Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi.
nicola_machacz_i_miejsce__8_lat_.png


II miejsce otrzymuje – Laura Machnik, Szkoła podstawowa nr 149 w Łodzi.
laura_machnik_ii_miejsce_8_lat_.png


III miejsce otrzymuje – Jakub Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi.
jakub_czajkowski_iii_miejsce__8_lat_.png


Nagrody będą do odebrania podczas odbywającego się MIEJSKIEGO DNIA DZIECKA w dniu 4 czerwca na ul. Piotrkowskiej włącznie z pasażem Shillera przy stoisku MPK-Łódź w godzinach 11:00 – 15:00.

W przypadku braku możliwości odebrania w/w terminie nagrodę można odebrać w siedzibie Muzeum MPK-Łódź ul. Wierzbowa 51 w godzinach otwarcia.


-------------------------

Regulamin I Konkursu „Najładniejsza kolorowanka Akademii Kulturalnego Pasażera”

1. Organizatorem konkursu jest MPK-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-132) przy ul. Tramwajowej 6.

2. Celem konkursu jest propagowanie idei bezpiecznego i kulturalnego podróżowania oraz podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania taboru autobusowego i tramwajowego.

3. W konkursie startować mogą udział dzieci, które uprzednio wzięły udział w zajęciach Akademii Miejskiego Podróżnika mając wtedy 5-10 lat.

4. Technika pokolorowania książeczki jest dowolna.

5. Na ostatniej stronie kolorowanki należy wpisać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, nr szkoły, tel. kontaktowy.

6. Pokolorowane książeczki „Akademia Kulturalnego Pasażera” składać można do 15 maja 2017 r. w siedzibie Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51 w godzinach pracy placówki (10.00-18.00).

7. Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, nr szkoły) dla celów przeprowadzenia konkursu.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych MPK-Łódź Sp. z o.o.

9. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołane przez Organizatora trzyosobowe Jury.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 maja 2017 r.

11. Jury wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna następujące nagrody w czterech kategoriach wiekowych:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
• W uzasadnionym przypadku wyróżnienie.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

13. Nagrody dla zwycięzców z każdej grupy wiekowej zostaną wręczone w dniu przeprowadzenia I Konkursu dla 10-latków „Bezpieczne i kulturalne podróżowanie komunikacją miejską” w dniu 30.05.2017 godz. 12:00.

14. Dane zwycięzców (imię, nazwisko uczestnika i nr szkoły do której uczęszcza) zostaną podane na stronie Akademii i w komunikatach MPK-Łódź w różnych mediach.

15. Podatek od nagród opłaci Organizator.

16. Każdy uczestnik otrzyma upominek.

17. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania.

Do pobrania:
Załącznik do Regulaminu Konkursu „Najładniejsza kolorowanka Akademii Kulturalnego Pasażera”:

oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_kolorowanka.pdf