Informacja dla osób ubiegających się o pracę w MPK-Łódź Spółka z o. o.

Informacja dla osób ubiegających się o pracę w MPK-Łódź Spółka z o. o.

2018-08-31 13:37

Poniżej treść do zamieszczenia w CV

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. ”a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) -

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do pracy w MPK‑Łódź Spółka z o. o.


data, podpis:______________________________