Artykuły biuletynu

2013-02-08 12:20

Rejestry i archiwa

Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z późn. zm.) MPK - Łódź Spółka z o.o. prowadzi archiwum zakładowe mieszczące się przy ul. Tramwajowej 6 w Łodzi.


Wytworzył / odpowiada: Dominika Kamińska
Publikował na stronie: admin
Data udostępnienia: 2012-02-08 12:20
Data aktualizacji: 2018-06-05 11:05