Informacja dla pasażera

2022-04-08 12:31

Informacja dla pasażerów Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych


Artykuł archiwalny

Informacja dla pasażerów Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - “RODO”) MPK-Łódź Sp. z o. o. informuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych:
  a) MPK-Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi, 91-132 w Łodzi ul. Tramwajowa 6, dla osób dla których wykonujemy przewozy indywidualne oraz komercyjne,
 2. b) właściwa jednostka organizacyjna Miasta Łodzi, dla osób przewożonych na zlecenie tych podmiotów.
 3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych MPK – Łódź Spółka z o.o.: iodo@mpk.lodz.pl.

 4. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie - art. 6 pkt 1. lit. b), c) i f) RODO.

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) przyjęcie zlecenia;
  b) realizacji zlecenia;
  c) realizacji płatności;
  d) rozstrzyganie sporów przed sądami i organami odwoławczymi.

 6. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) oraz na podstawie prawa podatkowego zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

 7. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
  a) organom kontrolującym;
  b) sądom;
  c) innym uczestnikom postępowania, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami prawa.

 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu.

 9. Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia.