Kapsuła Czasu

2017-12-05 12:47

Kapsuła czasu zamknięta!

O tym, jak w ciągu ostatnich 25 lat zmieniała się komunikacja miejska w Łodzi, większość z nas doskonale wie. Lecz o tym, jak wyglądać może za kolejne ćwierć wieku, rozważają nieliczni. I to właśnie oni odpowiedzieli na nasz apel i w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź zdeponowali swoje wizje przyszłości.

2018_kapsula__1.jpg
2018_kapsula__2.jpg


Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu odbyło się w Muzeum w dniu 13 lutego 2018 roku, jako wydarzenie uświetniające obchody 25-lecia Spółki. Wiceprezes Zarządu Spółki – Krzysztof Kamiński – w błyskach fleszy i światłach kamer dokonał oficjalnego zamknięcia ozdobnego cylindra, opatrzonego okolicznościową inskrypcją. Znalazły się w nim: list do przyszłych pokoleń, prace plastyczne i teksty dotyczące wizji komunikacji miejskiej w 2043 roku oraz pendrajw, na którym nagrano skany tychże dokumentów. Na uroczystości pojawiła się trójka młodych „wizjonerów” – Patryk Bukowski, Wiktoria Lasota i Filip Miksa (fot. poniżej), których prace znalazły się w kapsule. Gdy za 25 lat zostanie ponownie otwarta, będą mieli szansę na porównanie swoich pomysłów z zastaną rzeczywistością. Cylinder obecnie wyeksponowany jest w Muzeum, a w najbliższej przyszłości planuje się jego wmurowanie w nowy obiekt przy ul. Limanowskiego.

2018_kapsula__3.jpg