Artykuły biuletynu

2013-02-11 12:43

Instrukcja użytkowania

Strona Biuletynu Informacji Publicznej skupia w sobie szereg artykułów, które są integralną częścią serwisu Internetowego www.mpk.lodz.pl.

Wchodząc bezpośrednio z głównej strony serwisu www.mpk.lodz.pl w Biuletyn Informacji Publicznej (ikona biuletynu znajduje się z lewej strony ekranu), otrzymujemy listę artykułów i linków prezentujących wybrane przez nas treści.

Biuletyn Informacji Publicznej to hiperłącze umożliwiające przejście do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Klikając na: O Spółce i Dane Spółki otrzymujemy informacje o adresie i siedzibie firmy, jej formie prawnej, wysokości kapitału zakładowego oraz liczbie udziałów.

Klikniecie na Organy Spółki odsyła do informacji dotyczących Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników. Kolejny link odsyła do Schematu struktury organizacyjnej. Po kliknięciu na Przedmiot działalności pojawiają się informacje dotyczące podstawowej i pomocniczej działalności Spółki.

Z kolei zakładki Majątek, Kontrole i Zamówienia publiczne szeroko informują o majątku publicznym pozostającym w dyspozycji Spółki, w tym o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych oraz aktualnych i archiwalnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje o ofercie zatrudnienia w Spółce znajdują się pod linkiem Oferty pracy.

Link Załatwianie spraw wskazuje adresy korespondencyjne, poczty e-mail oraz numery telefonów służące do kontaktu klientów zewnętrznych i pasażerów z MPK- Łódź Spółka z o.o. Pod Rejestry i archiwa znajduje się informacja o archiwum prowadzonym przez Spółkę.

Redakcja zawiera informacje o osobach redagujących stronę. Poniżej znajduje się link do właśnie czytanej Instrukcji użytkownika. Następnie umieszczono odesłanie do Informacje nieudostępnione w biuletynie, gdzie przedstawione zostały szczegółowe informacje o sposobie udostępniania informacji publicznych, które nie są ogłaszane na stronach BIP.

Wytworzył / odpowiada: Dominika Kamińska
Publikował na stronie: admin
Data udostępnienia: 2012-02-08 12:20
Data aktualizacji: 2018-06-05 11:05