MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English

Timetable changes

Od dnia 4 listopada 2017 r., w zwi您ku z pracami torowymi prowadzonymi na ul. Aleksandrowskiej (na odcinku Szczeci雟ka - Chocho豉), ulegn zmianie trasy tramwaj闚 8, 16

more

Od dnia 2 listopada 2017r., ulegnie zmianie rozk豉d jazdy linii Z2

more

Timetables Trams Buses Nights
Timetables for:
My lines
Plan your trip

Artyku造 biuletynu

2012-12-05 01:48

StrukturaZARZ. MPK-鏚 Sp. z o.o.:
- Zbigniew Papierski - Prezes Zarz康u,

img_2651.jpg

- Krzysztof Kami雟ki - Wiceprezes Zarz康u,

RADA NADZORCZA:
Sebastian Witecki – Przewodnicz帷y Rady
Sebastian Bohuszewicz – Wiceprzewodnicz帷y Rady
Arkadiusz Iwaniak
Norbert Jurczakowski
Anna Mizgalska-D帳rowska

ZGROMADZENIE WSP粌NIK紟:

Funkcj Zgromadzenia Wsp鏊nik闚 Miejskiego Przedsi瑿iorstwa Komunikacyjnego - 鏚 Sp馧ka z o.o. pe軟i Prezydent Miasta υdzi Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz.43 z 1997 r. z p騧n. zmian.) funkcj zgromadzenia wsp鏊nik闚 w jednoosobowych sp馧kach jednostek samorz康u terytorialnego pe軟i organy wykonawcze tych jednostek.

Stosownie do postanowie art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz康zie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z p騧n. zmian.) w miastach powy瞠j 100.000 mieszka鎍闚 organem wykonawczym gminy jest prezydent miasta.


Wytworzy / odpowiada: Dominika Kami雟ka
Publikowa na stronie: admin
Data udost瘼nienia: 2012-02-08 12:20 

© MPK-鏚 Sp馧ka z o.o.