Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

 • Kanały informacyjne
 • MPK na facebook

  MPK na facebook

 • YouTube
 • BIP
 • Subskrypcja
 • polski
 • English

Zmiany rozkładów

Od dnia 8 lutego 2020 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 62, 63, 71A, 71B, H

więcej

Od dnia 3 lutego 2020 r. zmianie ulegnie trasa autobusów linii 53B

więcej

Od dnia 3 lutego 2020r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 55, 57, 69A, 69B, 71A, 71B, 83, 92A, 92B

więcej

Od dnia 2 lutego 2020r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii N7A, N7B, N8

więcej

Od dnia 1 lutego 2020 r. zmianie ulegną trasy linii 15, 17, 74A, 74B, N4A, N4B

- zawieszona zostanie tramwajowa linia 16
- uruchomione zostaną zastępcze linie 74C, Z15

więcej

Od dnia 1 lutego 2020 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 65A, 65B, N2

więcej

Od dnia 1 lutego 2020 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 43A, 43B, 58A, 58B, 64A, 64B, 72A, 72B, N1A, N1B

- jednocześnie zmianie ulegnie trasa tramwaju linii 2

więcej

Od dnia 26 stycznia 2020r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii G1, G2

więcej

Od dnia 25 stycznia 2020r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 71A, 71B

więcej

Od dnia 21 stycznia 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów linii 69A, 69B, 72A, 72B, 92A, 92B, W

więcej

Od dnia 20 stycznia 2020r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 55, 70, 75A, 75B, 75C, 92A, 92B, 96A, 96B, 96C, Z13

więcej

Od dnia 1 października 2019 r. zmianie ulegną trasy linii 62, 63, 71A, 71B, H

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Opłata dodatkowa

2012-12-05 01:35

Zostałeś ukarany opłatą dodatkową i...

 1. Nałożoną opłatę dodatkową + opłata za przejazd w wysokościach jak w tabeli poniżej, pasażer zobowiązany jest uiścić w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania

 2. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania ulega ona obniżeniu o 60 % + opłata za przejazd (w wysokości biletu jednorazowego czasowego do 60 minut).
  Zasada ta nie dotyczy opłaty nałożonej za brak uprawnień do Biletu Ucznia lub Biletu Seniora.


 3. Opłata dodatkowa Opłata dodatkowa uregulowana w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania
  Opłata za brak biletu, posiadanie biletu nieważnego bądź brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu.
  288 + 3,80 = 291,80 zł (z uprawnieniem do ulgi 288 + 1,90 = 289,90 zł) 115,20 + 3,80 = 119 zł (z uprawnieniem do ulgi 115,20 + 1,90 = 117,10 zł)
  Opłata za brak dokumentu upoważniającego do ulgowego przejazdu 192 + 3,80 = 195,80 zł
  76,8 + 3,80 = 80,60 zł
  Opłata za brak uprawnień do Biletu Ucznia lub Biletu Seniora 192 + 3,80 = 195,80 zł
  (z uprawnieniem do ulgi 192 + 1,90 = 193,90 zł)
  Opłata nie jest obniżana w ciągu 7 dni.

 4. Opłatę dodatkową można uiścić w siedzibie MPK - Łódź Sp. z o.o.  (adresy poniżej) lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na odwrocie wezwania do zapłaty (41 1140 1108 0000 2780 0300 1039) z podaniem numeru wezwania i daty wystawienia.

 5. Od nałożonej przez kontrolera biletów opłaty dodatkowej, pasażerowi przysługuje prawo do odwołania w terminie trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania. Wniesienie odwołania nie przesuwa terminu określonego w punkcie 2.

 6. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz skargi przyjmowane są w siedzibie firmy zatrudniającej kontrolera. Można je składać osobiście, listownie lub mailem:

  MPK- Łódź Spółka z o.o.
  Biuro Obsługi Klienta,
  Łódź, ul. Tramwajowa 6

  adres do korespondencji:
  MPK- Łódź Spółka z o.o.
  skrytka pocztowa nr 71,
  90-952 Łódź
  e-mail: kontrolabiletow@mpk.lodz.pl

 7. W przypadku przedstawienia, w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej:
  a) imiennego biletu okresowego ważnego w czasie kontroli,
  b) dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, aktualnego w dniu kontroli,
  i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł, opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi.

Wnioski o umorzenie opłaty dodatkowej z powodu trudnej sytuacji majątkowej i finansowej należy składać do ZDiT w Łodzi, ul. Piotrkowska 173. Link do opisu procedury umorzenia w ZDiT i wniosków 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.