MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

 • RSS
 • MPK on facebook

  MPK on facebook

 • YouTube
 • BIP
 • Newsletter
 • polski
 • English

Timetable changes

Od dnia 19 marca 2018 r. (poniedziałek) zmianie ulegną trasy autobusów linii 77

more

Od dnia 10 marca 2018 r. (sobota) zmianie ulegną trasy autobusów linii 54A, 54B, 54C, 54D, 60A, 60B, 60C, 60D, 77, 80, 83

more

Od dnia 7 marca 2018r., ulegni zmianie rozkład jazdy 66

more

Od dnia 7 marca 2018 r. (środa),częściowej zmianie, w Ozorkowie, ulegnie trasa autobusów linii Z46

more

Od dnia 4 marca 2018r., ulegną zmianie rozkłady jazdy 82A, 82B

more

Od dnia 3 marca 2018 r. (sobota) zmianie ulegnie trasa autobusów linii Z1

more

Od dnia 3 marca 2018 r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 72, 72D

more

Od dnia 1 marca 2018 r., ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 1, 3, 8, 10A, 10B, 11A, 11B, 13, 14, 18, 51, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 55, 62, 63, 64A, 64B, 65A, 65B, 66, 67, 70, 74A, 74B, 75A, 75B, 80, H, W, N4A, N6, N8

more

Od dnia 18 lutego 2018r., zmianie ulegną rozkład jazdy linii 72

more

Od dnia 20 stycznia 2018 r. do odwołania ulegną zmianie trasy linii Z2

- jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linia Z1

more

Od dnia 4 listopada 2017 r., w związku z pracami torowymi prowadzonymi na ul. Aleksandrowskiej (na odcinku Szczecińska - Chochoła), ulegną zmianie trasy tramwajów 8, 16

more

Timetables Trams Buses Nights
Timetables for:
My lines
Plan your trip

Regulamin i przepisy

2012-12-05 01:00

Przepisy taryfowe - Zgierz

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego 7, tel.fax: 0-42 716-21-49


KOMUNIKACJA MIEJSKA W ZGIERZU

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA ZGIERZA (DOTYCZY LINII AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA).

Podstawa prawna: ustawa z dn. 15.11.1984 r. Prawo przewozowe, uchwały Rady Miasta Zgierza.

A. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • posłowie i senatorowie RP,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • rencioeci pobierający oewiadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, rencioeci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • ociemniali i towarzyszący im w podróży przewodnicy,
 • uczniowie szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i dziennych ośrodków rehabilitacyjnych oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • dzieci w wieku do 4 lat,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię,
 • umundurowani funkcjonariusze Policji,
 • żołnierze czynnej słułby do stopnia starszego kaprala włącznie,
 • uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klas integracyjnych,
 • osoby wyróżnione Tytułem Honorowym “Zgierski Dawca Krwi”,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu,

B. DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniowie szkół dziennych i studenci szkół wyższych,
 • uczniowie szkół wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
 • dzieci i młodzież od 7 do 18 lat nie objeci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,
 • emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - mieszkańcy Zgierza, posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji.


POWYŻSZE UPRAWNIENIA NIE DOTYCZĄ OPŁAT ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB PSA

C. ZASADY WNOSZENIA OPLAT ZA PRZEJAZD:

 • pasażer obowiązany jest skasować bilet lub bilety MUK wg poniższego wzoru, o łącznej wartości zgodnie z poniższym cennikiem. INNE BILETY NIE SĄ HONOROWANE
 • za przewóz bagażu o objętości POWYŻEJ 48 dm3 lub przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy skasować bilet pełnej wartości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień; osoby podróżujące z dziećmi DO LAT 4 nie uiszczają opłat za przewóz wózka
 • bilet należy skasować NIEZWŁOCZNIE po wejściu do pojazdu, jednak NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CZASIE DOJAZDU DO NASTĘPNEGO PRZYSTANKU
 • ZNACZEK do biletu okresowego imiennego BEZ NANIESIONEGO NUMERU TEGO BILETU JEST NIEWAŻNY
 • każdorazowo po zmianie pojazdu należy skasować kolejny bilet właściwej opłaty (BILET NIE UPRAWNIA DO PRZESIADEK)
 • NA LINIACH AUTOBUSOWYCH NA TERENIE ZGIERZA obowiązuje jeden bilet na całej trasie przejazdu w jednym kierunku
 • WZÓR BILETU OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE ZGIERZA ORAZ NA TRASIE ZGIERZ-OZORKÓW

  bilet_zgierz.jpg (45687 B)bilet_zgierz.jpg (45687 B)

  D. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH:


  NORMALNY - 2,20 ZŁ
  ULGOWY - 1,10 ZŁ

  E. DODATKOWE OPŁATY:

  Kwota opłaty dodatkowej za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, wniesiona na miejscu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, ulega obniżeniu o 30%.

  Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej na zasadach określonych w art. 33a ust. 3a i 3b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w przypadku umorzenia opłaty dodatkowej w związku z dostarczeniem nie posiadanego podczas podróży biletu okresowego bądź dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu), wynosi 10% nałożonej opłaty dodatkowej. ZA ZATRZYMANIE LUB ZMIANĘ TRASY POJAZDU Z WINY PASAŻERA 270 ZŁ.

  Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości bądź w przypadku odmowy wezwać Policję, Straż Miejską lub inne organy uprawnione do ustalenia tożsamości osób. 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.