O nas

2012-12-05 00:00

Dane Spółki

FIRMA:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SIEDZIBA I ADRES:

Polska
woj. łódzkie
gmina Łódź
ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź

FORMA PRAWNA:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044561

Inne dane:

NIP: 725-000-56-28
Regon: 470040290

DANE WSPÓLNIKÓW:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Łódź.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, LICZBA UDZIAŁÓW:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 620 064 099,00 (sześćset dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 85.373 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 7.263 (siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) złote każdy udział.