O nas

2012-12-05 00:00

Przewozy - komunikacja miejska

zd_2_04_11_2009.jpg

Sposób i zakres usług przewozowych, świadczonych przez MPK- Łódź Sp. z o. o. na liniach tramwajowych i autobusowych reguluje umowa zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź Spółka z o.o. a Gminą Łódź, która określa szczegółowo:
• numer, opis trasy linii komunikacyjnej oraz jej długość,
• liczbę i rodzaj taboru do obsługi danej linii,
• liczbę kursów na każdej z linii.

W układzie komunikacyjnym funkcjonują następujące linie obsługiwane przez MPK-Łódź Spółka z o.o.:

TRAMWAJE:
22 linie tramwajowe - od nr 1 do nr 16A oraz 41, 43 i 46

AUTOBUSY:
80 linii autobusowych, w tym:

img_0922.jpg
• 73 linie dzienne w tym: od nr 50 do nr 99A, linię turystyczną A oraz linie zastępcze (Z) (niektóre linie oprócz cyfr posiadają dodatkowy indeks literowy A lub B)
• 7 linii miejskich nocnych - od nr N1 do nr N7.

W układzie komunikacyjnym miasta Łodzi funkcjonują także linie obsługiwane przez innych przewoźników:

  • linia autobusowa nr 6 obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu,
  • linia autobusowa nr 58 obsługiwana przez prywatne przedsiębiorstwo "KORO",