O nas

2012-12-05 00:00

O spółce

MPK- Łódź Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, działającą w oparciu o postanowienia ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawę o gospodarce komunalnej i Aktu Założycielskiego MPK-Łódź.

img_4576.jpg

Spółka świadczy usługi na podstawie podpisanej z Gminą Łódź umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Umowę zawarto w celu wykonania Uchwały Nr C/1834/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Spółka z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Zakres powierzonego zadania obejmuje:

1) świadczenie usług przewozowych:
a) tramwajowych,


b) autobusowych, na które składają się:
- komunikacja dzienna i nocna,
- przewozy rekreacyjne i okazjonalne,
- przewozy wykonywane komunikacją zastępczą,

2) przewozów osób niepełnosprawnych w systemie drzwi – drzwi,

3) publikowanie rozkładów jazdy, całodobową organizację i nadzór ruchu,


4) sporządzanie rozkładów jazdy sporządzanie rozkładów jazdy na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu,

5) utrzymanie konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo- sieciowej na obszarze Miasta Łodzi,

6) dystrybucję i kontrolę biletów wraz ze świadczeniem usług w zakresie obsługi pasażera.