MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

INFORMATION


Od dnia 4 wrze¶nia 2018 r., w relacji Dw. ŁódĽ D±browa - Jędrzejów BSH, zostanie uruchomiona autobusowa linia

KOMUNIKAT 159/18 Na podstawie decyzji Zarz±du Dróg i Transportu od dnia 4 wrze¶nia 2018 r. zostanie uruchomiona autobusowa linia B w relacji Dw. ŁódĽ D±browa – Jędrzejów BSH

linia B
DW. ŁÓD¬ DˇBROWA – D±browskiego, Tomaszowska, Jędrzejowska – JĘDRZEJÓW BSH

JĘDRZEJÓW BSH – Jędrzejowska, Tomaszowska, D±browskiego - DW. ŁÓD¬ DˇBROWA

Jednocze¶nie zostan± uruchomione nw. przystanki autobusowe:

- Jędrzejowska – Whirlpool w kier. wschodnim (2244)

- Jędrzejowska – Whirlpool w kier. zachodnim (2245)

- Jędrzejów BSH (2246)

Dodatkowe informacje s± dostępne pod całodobowymi numerami telefonów: 42 638 90 20 0-801 301 309


 

Back...

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.