MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

INFORMATION


Od dnia 8 lipca 2018 r. zmianie ulegn± trasy autobusów linii

KOMUNIKAT 121/18

W zwi±zku z rozpoczęciem robót drogowych na skrzyżowaniu Ogrodowa – Gdańska na podstawie organizacji ruchu zatwierdzonej przez Zarz±d Dróg i Transportu od dnia 8 lipca 2018 r. (niedziela) zmianie ulegn± trasy autobusów linii 87A, 87B.

linia 87A
DOŁY SMUTNA – Smutna, Doły, Telefoniczna, Tamka, Pomorska, ¬ródłowa, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Drewnowska, Kasprzaka, Klonowa, Lutomierska, Włókniarzy, Żubardzka - ŻUBARD¬

ŻUBARD¬ – Inowrocławska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, ¬ródłowa, Pomorska, Tamka, Telefoniczna, Doły, Smutna – DOŁY SMUTNA

linia 87B
TELEFONICZNA ZAJEZDNIA – Telefoniczna, Tamka, Pomorska, ¬ródłowa, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Drewnowska, Kasprzaka, Klonowa, Lutomierska, Włókniarzy, Żubardzka - ŻUBARD¬

ŻUBARD¬ – Inowrocławska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, ¬ródłowa, Pomorska, Tamka, Telefoniczna – TELEFONICZNA ZAJEZDNIA

Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będ± na istniej±cych przystankach autobusowych.

Dodatkowe informacje s± dostępne pod całodobowymi numerami telefonów: 42 638 90 20 0-801 301 309


 

Back...

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.