MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:
Wait...

STOP: PALKI - WOJSKA POLSKIEGO (1114)

Travel time for:
60C

TO FAVOURITES

To add a line to favourites click below

FROM FAVOURITES

To remove a line from favourites click below

3
3
4
4
7
7
8
8
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
22
22

454
647C
1250
1445C
2054
2244C
4
4
6
6
12
12
14
14
20
20
22
22

C
y - podjazd do firmy "Corning" i przez Dobieszków
D

Traffic jams may cause departure time alterations
Tolerance: earlier -1 min.
later - till 4 min.
Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

ATTENTION!

podjazd do firmy "Corning" i przez Dobieszków

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Micha³ówek / Dobra

Micha³ówek 26

Wie¶

M³yn

Hotel

Stary Imielnik 45

Stary Imielnik 18 #

Imielnik Nowy

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 2 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 3 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 4 min.

Narutowicza

Arrives within: 5 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 6 min.

P.O.W.

Arrives within: 8 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

zajezdnia LIMANOWSKIEGO

Ba³ucki Rynek

Franciszkańska

Franciszkańska

Marynarska

Sporna

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 2 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 3 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 4 min.

Narutowicza

Arrives within: 5 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 6 min.

P.O.W.

Arrives within: 8 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

zajezdnia LIMANOWSKIEGO

Ba³ucki Rynek

Franciszkańska

Franciszkańska

Marynarska

Sporna

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

zajezdnia LIMANOWSKIEGO

Ba³ucki Rynek

Franciszkańska

Franciszkańska

Marynarska

Sporna

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Sosnowiec

Micha³ówek / Dobra

Micha³ówek 26

Wie¶

M³yn

Hotel

Stary Imielnik 45

Stary Imielnik 18 #

Imielnik Nowy

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

zajezdnia LIMANOWSKIEGO

Ba³ucki Rynek

Franciszkańska

Franciszkańska

Marynarska

Sporna

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 2 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 3 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 4 min.

Narutowicza

Arrives within: 5 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 6 min.

P.O.W.

Arrives within: 8 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

zajezdnia LIMANOWSKIEGO

Ba³ucki Rynek

Franciszkańska

Franciszkańska

Marynarska

Sporna

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 3 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 4 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 5 min.

Narutowicza

Arrives within: 6 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 7 min.

P.O.W.

Arrives within: 9 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 2 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 3 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 4 min.

Narutowicza

Arrives within: 5 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 6 min.

P.O.W.

Arrives within: 8 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 11 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

ATTENTION!

Stryków Dworzec PKP

Kolejowa (Stryków)

S³owackiego (Stryków)

pl. £ukasińskiego (Stryków)

Legionów (Stryków)

Corning (Smolice)

Sosnowiec

Dobra

Dobra Nowiny #

Strykowska 241

Jana i Cecylii

Okólna

£odzianka

Rogowska

Herbowa

Opolska

Kwarcowa

Inflancka

Wojska Polskiego

Arrives within: 0 min.

Smutna

Arrives within: 1 min.

¬ród³owa

Arrives within: 4 min.

rondo Solidarno¶ci

Arrives within: 5 min.

Rewolucji 1905 r.

Arrives within: 6 min.

Narutowicza

Arrives within: 7 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 8 min.

P.O.W.

Arrives within: 10 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 12 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

Dw. £ód¼ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.