MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:
Wait...

STOP: ZIELONA - 1 MAJA (1468)

Travel time for:
13

TO FAVOURITES

To add a line to favourites click below

FROM FAVOURITES

To remove a line from favourites click below


Traffic jams may cause departure time alterations
Tolerance: earlier -1 min.
later - till 4 min.
Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 17 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 19 min.

Tuwima

Arrives within: 21 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 23 min.

Zbiorcza

Arrives within: 24 min.

Milionowa

Arrives within: 26 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 28 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 29 min.

D±browskiego

Arrives within: 31 min.

Broniewskiego

Arrives within: 33 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 36 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 6 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 8 min.

Piotrkowska

Arrives within: 10 min.

Kilińskiego

Arrives within: 12 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 17 min.

Tramwajowa

Arrives within: 19 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 22 min.

Tuwima

Arrives within: 24 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 27 min.

Zbiorcza

Arrives within: 28 min.

Milionowa

Arrives within: 30 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 32 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 33 min.

D±browskiego

Arrives within: 35 min.

Broniewskiego

Arrives within: 37 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 39 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 40 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 6 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 8 min.

Piotrkowska

Arrives within: 10 min.

Kilińskiego

Arrives within: 12 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 14 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 17 min.

Tramwajowa

Arrives within: 19 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 22 min.

Tuwima

Arrives within: 24 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 27 min.

Zbiorcza

Arrives within: 28 min.

Milionowa

Arrives within: 30 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 32 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 33 min.

D±browskiego

Arrives within: 35 min.

Broniewskiego

Arrives within: 37 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 39 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 40 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 18 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 21 min.

Tuwima

Arrives within: 23 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 26 min.

Zbiorcza

Arrives within: 27 min.

Milionowa

Arrives within: 29 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 31 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 32 min.

D±browskiego

Arrives within: 34 min.

Broniewskiego

Arrives within: 36 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 38 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 39 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 17 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 19 min.

Tuwima

Arrives within: 21 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 23 min.

Zbiorcza

Arrives within: 24 min.

Milionowa

Arrives within: 26 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 28 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 29 min.

D±browskiego

Arrives within: 31 min.

Broniewskiego

Arrives within: 33 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 36 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 18 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 20 min.

Tuwima

Arrives within: 22 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 24 min.

Zbiorcza

Arrives within: 25 min.

Milionowa

Arrives within: 27 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 29 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 30 min.

D±browskiego

Arrives within: 32 min.

Broniewskiego

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 36 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 37 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 18 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 20 min.

Tuwima

Arrives within: 22 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 24 min.

Zbiorcza

Arrives within: 25 min.

Milionowa

Arrives within: 27 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 29 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 30 min.

D±browskiego

Arrives within: 32 min.

Broniewskiego

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 36 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 37 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 17 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 19 min.

Tuwima

Arrives within: 21 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 23 min.

Zbiorcza

Arrives within: 24 min.

Milionowa

Arrives within: 26 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 28 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 29 min.

D±browskiego

Arrives within: 31 min.

Broniewskiego

Arrives within: 33 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 36 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 16 min.

Tramwajowa

Arrives within: 18 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 21 min.

Tuwima

Arrives within: 23 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 26 min.

Zbiorcza

Arrives within: 27 min.

Milionowa

Arrives within: 29 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 31 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 32 min.

D±browskiego

Arrives within: 34 min.

Broniewskiego

Arrives within: 36 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 38 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 39 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

Teofilów

Szparagowa

Kaczeńcowa

Traktorowa

Bielicowa

Woronicza

Pułaskiego

Lutomierska

Żubardzka

Długosza

Srebrzyńska

Włókniarzy

1 Maja

Arrives within: 0 min.

pl. Hallera

Arrives within: 2 min.

pl. Barlickiego

Arrives within: 4 min.

Gdańska

Arrives within: 5 min.

Ko¶ciuszki

Arrives within: 7 min.

Piotrkowska

Arrives within: 9 min.

Kilińskiego

Arrives within: 11 min.

Dw. ŁódĽ Fabryczna

Arrives within: 13 min.

pl. D±browskiego

Arrives within: 15 min.

Tramwajowa

Arrives within: 16 min.

Kopcińskiego

Arrives within: 18 min.

Tuwima

Arrives within: 20 min.

Piłsudskiego

Arrives within: 22 min.

Zbiorcza

Arrives within: 23 min.

Milionowa

Arrives within: 25 min.

Przybyszewskiego

Arrives within: 27 min.

Grota-Roweckiego

Arrives within: 28 min.

D±browskiego

Arrives within: 30 min.

Broniewskiego

Arrives within: 32 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 34 min.

D±browa Niższa

Arrives within: 35 min.

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. is prohibited.