MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Rokicińska
rondo Inwalidów

Rokicińska - rondo Inwalidów (0966) /Show on mapShow on map

Lines on stop

3 Widzew Augustów
9A Olechów
9B Olechów
10A Widzew Augustów
10B Olechów

Lines near

3 (0973) ~9 m. Marysin Warszawska
9A (0973) ~9 m. W³ókniarzy Legionów
9B (0973) ~9 m. Zdrowie
10A (0973) ~9 m. Retkinia
10B (0973) ~9 m. Retkinia
82A (0967) ~47 m. Dw. £ód¼ Andrzejów
82B (0967) ~47 m. Stróæa-Ludwików
W (0967) ~47 m. rondo Inwalidów
N1A (0967) ~47 m. Janów
N1B (0967) ~47 m. Janów
82A (0974) ~71 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (0974) ~71 m. Dw. £ód¼ Widzew
N1A (0974) ~71 m. Targowy Rynek
N1B (0974) ~71 m. Teofilów Rojna
69A (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
69B (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
75A (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
75B (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
82A (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (1617) ~139 m. Dw. £ód¼ Widzew
N1A (1617) ~139 m. Targowy Rynek
N1B (1617) ~139 m. Teofilów Rojna
3 (2097) ~145 m. Widzew Augustów
8 (2097) ~145 m. Kochanówka

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.