MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Rokicińska
Gogola

Rokicińska - Gogola (2099) /Show on mapShow on map

Lines on stop

3 Marysin Warszawska
9A W³ókniarzy Legionów
9B Zdrowie
10A Retkinia
10B Retkinia
13 Teofilów

Lines near

82A (2100) ~3 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (2100) ~3 m. Dw. £ód¼ Widzew
W (2100) ~3 m. Dw. £ód¼ D±browa
N1A (2100) ~3 m. Targowy Rynek
N1B (2100) ~3 m. Teofilów Rojna
3 (2101) ~28 m. Widzew Augustów
9A (2101) ~28 m. Olechów
9B (2101) ~28 m. Olechów
10A (2101) ~28 m. Widzew Augustów
10B (2101) ~28 m. Olechów
13 (2101) ~28 m. Widzew Augustów
82A (2102) ~28 m. Dw. £ód¼ Andrzejów
82B (2102) ~28 m. Stróæa-Ludwików
W (2102) ~28 m. rondo Inwalidów
N1A (2102) ~28 m. Janów
N1B (2102) ~28 m. Janów

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.