MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Uniwersytecka
rondo Solidarno¶ci

Uniwersytecka - rondo Solidarno¶ci (1790) /Show on mapShow on map

Lines on stop

51A Dw. £ód¼ Fabryczna
51B Dw. £ód¼ Fabryczna
53A Dw. £ód¼ Fabryczna
53B Dw. £ód¼ Fabryczna
53C Dw. £ód¼ Fabryczna
53D Dw. £ód¼ Fabryczna
53E Dw. £ód¼ Fabryczna
60D Dw. £ód¼ Fabryczna

Lines near

15 (0828) ~40 m. Stoki
17 (0828) ~40 m. Telefoniczna Zajezdnia
51A (1240) ~45 m. £agiewniki
51B (1240) ~45 m. Skotniki
53A (1240) ~45 m. Nowosolna
53B (1240) ~45 m. G³owackiego(Brzeziny)
53C (1240) ~45 m. Skoszewy
53D (1240) ~45 m. Kalonka/Centrum Ojca Pio
53E (1240) ~45 m. £ukaszew Zjazdowa
60D (1240) ~45 m. Centralna
15 (0851) ~49 m. Chojny Kurczaki
17 (0851) ~49 m. Chocianowice IKEA
70 (1791) ~104 m. Instytut CZMP
N7A (1791) ~104 m. Retkinia
70 (0366) ~138 m. r. Powstańców 1863r.
N7A (0366) ~138 m. Nowosolna

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.