MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Rokicińska
Lermontowa

Rokicińska - Lermontowa (0971) /Show on mapShow on map

Lines on stop

3 Marysin Warszawska
9A W³ókniarzy Legionów
9B Zdrowie
10A Retkinia
10B Retkinia

Lines near

3 (0968) ~10 m. Widzew Augustów
9A (0968) ~10 m. Olechów
9B (0968) ~10 m. Olechów
10A (0968) ~10 m. Widzew Augustów
10B (0968) ~10 m. Olechów
82A (0972) ~22 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (0972) ~22 m. Dw. £ód¼ Widzew
W (0972) ~22 m. Dw. £ód¼ D±browa
N1A (0972) ~22 m. Targowy Rynek
N1B (0972) ~22 m. Teofilów Rojna
N1B (0972) ~22 m. Teofilów Rojna
82A (0969) ~34 m. Dw. £ód¼ Andrzejów
82B (0969) ~34 m. Stróæa-Ludwików
W (0969) ~34 m. rondo Inwalidów
N1A (0969) ~34 m. Janów
N1B (0969) ~34 m. Janów
N1B (0969) ~34 m. Janów

Rokicińska - Lermontowa (0972) /Show on mapShow on map

Lines on stop

82A Dw. £ód¼ Widzew
82B Dw. £ód¼ Widzew
W Dw. £ód¼ D±browa
N1A Targowy Rynek
N1B Teofilów Rojna
N1B Teofilów Rojna

Lines near

3 (0971) ~22 m. Marysin Warszawska
9A (0971) ~22 m. W³ókniarzy Legionów
9B (0971) ~22 m. Zdrowie
10A (0971) ~22 m. Retkinia
10B (0971) ~22 m. Retkinia
3 (0968) ~32 m. Widzew Augustów
9A (0968) ~32 m. Olechów
9B (0968) ~32 m. Olechów
10A (0968) ~32 m. Widzew Augustów
10B (0968) ~32 m. Olechów
82A (0969) ~57 m. Dw. £ód¼ Andrzejów
82B (0969) ~57 m. Stróæa-Ludwików
W (0969) ~57 m. rondo Inwalidów
N1A (0969) ~57 m. Janów
N1B (0969) ~57 m. Janów
N1B (0969) ~57 m. Janów

Rokicińska - Lermontowa (0968) /Show on mapShow on map

Lines on stop

3 Widzew Augustów
9A Olechów
9B Olechów
10A Widzew Augustów
10B Olechów

Lines near

3 (0971) ~10 m. Marysin Warszawska
9A (0971) ~10 m. W³ókniarzy Legionów
9B (0971) ~10 m. Zdrowie
10A (0971) ~10 m. Retkinia
10B (0971) ~10 m. Retkinia
82A (0969) ~25 m. Dw. £ód¼ Andrzejów
82B (0969) ~25 m. Stróæa-Ludwików
W (0969) ~25 m. rondo Inwalidów
N1A (0969) ~25 m. Janów
N1B (0969) ~25 m. Janów
N1B (0969) ~25 m. Janów
82A (0972) ~32 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (0972) ~32 m. Dw. £ód¼ Widzew
W (0972) ~32 m. Dw. £ód¼ D±browa
N1A (0972) ~32 m. Targowy Rynek
N1B (0972) ~32 m. Teofilów Rojna
N1B (0972) ~32 m. Teofilów Rojna

Rokicińska - Lermontowa (0969) /Show on mapShow on map

Lines on stop

82A Dw. £ód¼ Andrzejów
82B Stróæa-Ludwików
W rondo Inwalidów
N1A Janów
N1B Janów
N1B Janów

Lines near

3 (0968) ~25 m. Widzew Augustów
9A (0968) ~25 m. Olechów
9B (0968) ~25 m. Olechów
10A (0968) ~25 m. Widzew Augustów
10B (0968) ~25 m. Olechów
3 (0971) ~34 m. Marysin Warszawska
9A (0971) ~34 m. W³ókniarzy Legionów
9B (0971) ~34 m. Zdrowie
10A (0971) ~34 m. Retkinia
10B (0971) ~34 m. Retkinia
82A (0972) ~57 m. Dw. £ód¼ Widzew
82B (0972) ~57 m. Dw. £ód¼ Widzew
W (0972) ~57 m. Dw. £ód¼ D±browa
N1A (0972) ~57 m. Targowy Rynek
N1B (0972) ~57 m. Teofilów Rojna
N1B (0972) ~57 m. Teofilów Rojna

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.