MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • RSS
  • MPK on facebook

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English
Timetables for:

Pi³sudskiego
Widzew Stadion

Pi³sudskiego - Widzew Stadion (0748) /Show on mapShow on map

Lines on stop

64A Urz±d Skarbowy Widzew
64B Widzew Czajkowskiego
75A Dw. £ód¼ Widzew
75B Dw. £ód¼ Widzew
N1A Janów
N1B Janów

Lines near

8 (0747) ~76 m. cm. Zarzew
9B (0747) ~76 m. Olechów
10B (0747) ~76 m. Olechów
8 (0749) ~88 m. Kochanówka
9B (0749) ~88 m. Zdrowie
10B (0749) ~88 m. Retkinia
120 (0749) ~88 m. Karolew
64A (0750) ~125 m. Limanowskiego
64B (0750) ~125 m. Limanowskiego
75A (0750) ~125 m. Chocianowice IKEA
75B (0750) ~125 m. Chocianowice IKEA
N1A (0750) ~125 m. Targowy Rynek
N1B (0750) ~125 m. Teofilów Rojna

Pi³sudskiego - Widzew Stadion (0747) /Show on mapShow on map

Lines on stop

8 cm. Zarzew
9B Olechów
10B Olechów

Lines near

8 (0749) ~60 m. Kochanówka
9B (0749) ~60 m. Zdrowie
10B (0749) ~60 m. Retkinia
120 (0749) ~60 m. Karolew
64A (0748) ~76 m. Urz±d Skarbowy Widzew
64B (0748) ~76 m. Widzew Czajkowskiego
75A (0748) ~76 m. Dw. £ód¼ Widzew
75B (0748) ~76 m. Dw. £ód¼ Widzew
N1A (0748) ~76 m. Janów
N1B (0748) ~76 m. Janów
64A (0750) ~78 m. Limanowskiego
64B (0750) ~78 m. Limanowskiego
75A (0750) ~78 m. Chocianowice IKEA
75B (0750) ~78 m. Chocianowice IKEA
N1A (0750) ~78 m. Targowy Rynek
N1B (0750) ~78 m. Teofilów Rojna

Pi³sudskiego - Widzew Stadion (0749) /Show on mapShow on map

Lines on stop

8 Kochanówka
9B Zdrowie
10B Retkinia
120 Karolew

Lines near

64A (0750) ~38 m. Limanowskiego
64B (0750) ~38 m. Limanowskiego
75A (0750) ~38 m. Chocianowice IKEA
75B (0750) ~38 m. Chocianowice IKEA
N1A (0750) ~38 m. Targowy Rynek
N1B (0750) ~38 m. Teofilów Rojna
8 (0747) ~60 m. cm. Zarzew
9B (0747) ~60 m. Olechów
10B (0747) ~60 m. Olechów
64A (0748) ~88 m. Urz±d Skarbowy Widzew
64B (0748) ~88 m. Widzew Czajkowskiego
75A (0748) ~88 m. Dw. £ód¼ Widzew
75B (0748) ~88 m. Dw. £ód¼ Widzew
N1A (0748) ~88 m. Janów
N1B (0748) ~88 m. Janów

Pi³sudskiego - Widzew Stadion (0750) /Show on mapShow on map

Lines on stop

64A Limanowskiego
64B Limanowskiego
75A Chocianowice IKEA
75B Chocianowice IKEA
N1A Targowy Rynek
N1B Teofilów Rojna

Lines near

8 (0749) ~38 m. Kochanówka
9B (0749) ~38 m. Zdrowie
10B (0749) ~38 m. Retkinia
120 (0749) ~38 m. Karolew
8 (0747) ~78 m. cm. Zarzew
9B (0747) ~78 m. Olechów
10B (0747) ~78 m. Olechów
64A (0748) ~125 m. Urz±d Skarbowy Widzew
64B (0748) ~125 m. Widzew Czajkowskiego
75A (0748) ~125 m. Dw. £ód¼ Widzew
75B (0748) ~125 m. Dw. £ód¼ Widzew
N1A (0748) ~125 m. Janów
N1B (0748) ~125 m. Janów

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-£ód¼ Spó³ka z o.o. is prohibited.